„Роди се дете, Син ни се даде“

Сдружение „Шанс чрез умения“ и списание „Щъркел“ обявяват


 ПЪРВИ  НАЦИОНАЛЕН  УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

 за разказ, стихотворение, есе, рисунка и произведение на приложното изкуство 

                                                                на тема:

„Роди се дете, Син ни се даде“

посветен на Рождество Христово

 

                                                            РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички български деца и младежи до 18 годишна възраст от страната и чужбина или пребиваващи на територията на България. При желание, творбата може да бъде изпратена на чужд език, придружена с превод на български език.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

·         Първа група: от от 5 до 10 години

·         Втора група: от 11 до 14 години

·         Трета група: от 15 до 18 години

Материалите се изпращат в електронен вид, рисунките и произведенията на приложното изкуство – като снимки с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaper@storks.biz.

Изпратените творби ще бъдат публикувани в списание „Щъркел“. Най-добрите ще бъдат наградени с предметни награди.

Краен срок: 5 декември 2016 г.

Отчитането на конкурса ще се състои на 12 декември от 18.00 часа в Чешкия центърСофия, ул. „Георги С. Раковски“ 100.

Събитието ще бъде съпроводено с литературно четене и изложба.

Всеки участник трябва да попълни Апликационна форма и съдържащата се в нея декларация – да я разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес, заедно с творбата на участника и негови 5 любими снимки, необходими за представянето му в списание „Щъркел“.

Партньори на Сдружение „Шанс чрез умения“ са: Сдружение „Обединение Светилник България“, Фондация „КУЗМАНОВ“, АРДУС и Фондация за информационен обмен и обслужване на слепи и инвалиди „Равностойно партньорство” – София.

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева, 0877 85 77 33

НАСЛУКА!


АПЛИКАЦИОННА ФОРМА:

http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2016/10/%D0%90%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.pdf