Първа пресконференция

На 29.09.2015г. (вторник) от 16:00ч. в зала G8 (зала 73), на адрес: София, ул. "Княз Борис І" №73, Сдружение "Шанс чрез умения" проведе официална пресконференция по повод стартирането на Социален проект "Щъркелите“, BG05/1350финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Маргарита Друмева, в качеството си на ръководител на проекта, представи на аудиторията целите, задачите, главните аспекти и неговите основни етапи.

Подробно беше представен екипът ангажиран с реализацията на проекта.

Специално внимание беше обърнато и на онлайн списанието „Щъркел“ – като основна част и отличителен знак на Социален проект „Щъркелите“. Разяснена беше общата концепция на списанието, неговото съдържание, отделните рубрики.

Журналистите имаха възможността да зададат своите въпроси по проекта и получиха изчерпателни отговори.

Студентите, които бяха гости на пресконференцията, проявиха голям интерес към представения им проект.

Реализирането на проекта цели да изгради среда, в която децата (и „в норма” и със СОП) да припознаят като своя, интересна и най-вече сигурна. Среда, която ще ги обедини, показвйки творческите им заложби в различни сфеви на изкуствата. Във фокуса на проекта стои повишаването на личната и креативна компетенция на участниците, както и промяна на социалните нагласи спрямо децата със специални образователни потребности, които често се възприемат като бреме, а не като ценни и уникални личности, каквито всъщност са.