Коалицията за медийна грамотност и "ЩЪРКЕЛИТЕ"

Детско онлайн списание "Щъркел" се присъедини към Коалицията за развитие на медийна грамотност в края на м. февруари 2019 г. като информационен партньор   

Коалицията за развитие на медийната грамотност, която обединява най-успешните български организации с предмет на дейност „образование, медии и гражданското общество“, започна своето съществуване поради нарастващата необходимост от повишаване компетентностите на децата за използване на богатите възможности на интернет. В същото време коалицията проявява  загриженост за липсата на подготовка на децата да се ориентират в съвременната дигитално-медийна и социална среда и да се справят с рисковете, които тя крие.    

Затова и основната цел на Коалицията е да работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс, за да се гарантира сигурността на децата, а също да подпомогне развитието на творческите им заложби и на критичното им мислене в дигитално-медийния свят. Тревожни резултати предоставя националнато изследване за “Онлайн поведение на децата в България”, проведено през 2016 година от Националния център за безопасен интернет, според което българските деца все по-често попадат на вредно съдържание в интернет, което ги стресира, и все по-често общуват (някои дори впоследствие се срещат) с непознати, с които са се запознали в интернет. Малко от тях знаят как да разпознаят фалшивите новини в мрежата и как да реагират в подобна ситуация.

На своя сайт - http://gramoten.li/  Коалицията е публикувала своята Позиция за медийна грамотност на децата от началното образование, която включва промяна на учебните програми, разработване на методики и повишаване квалификацията на учителите чрез подходящи курсове - там можете да прочетете пълния текст на Позицията.

Детско онлайн списание „Щъркел“ и Сдружение „Общество за култура и съпричастност ЩЪРКЕЛИТЕ“ се присъединиха към Коалицията за развитие на медийната грамотност с намерение да участва активно в отразяването на събитията през цялата година, свързани с Дните на медийна грамотност` 2019 г. Замисляме и организирането на уъркшоп за изработването на кукли, свързан с театрализирането на фалшива новина.

                                                                                                                                                              Маргарита Друмева


http://gramoten.li/2019/02/13/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%89%D1%8A%D1%80%D0...