Дни на неформалното образование

Сдружение "Общество за култура и съпричастност ЩЪРКЕЛИТЕ" и Детско онлайн списание "Щъркел" взеха участие в Дните на неформалното образование на 4 ноември 2018 г.  в Музея "Земята и хората", София. Главен организатор на събитията бе  Сдружение "Професионален форум за образованието".

Трудно е да се опише колко полезни и вдъхновяващи за всички бяха срещите между десетките неправителствени организации, фондации и образователни институции, които  презентираха своите нетрадиционни,  насочени към бъдещето на образованието нестандартни идеи, алтернативни на обичайните училищни модели за преподаване и учене, изпълнени с фантазия, близки до реалния живот. 

Проблемите в традиционната образователна система, която поставя различните деца в един и същи калъп,  както и динамично развиващия се свят, подтиква мнозина педагози и родители да търсят алтернативни и иновативни подходи към образованието на децата.  Свободата на избора, включването на различни изкуства и експерименти в учебния процес,  социалната ангажираност,  доброволческите инициативи, учене чрез игри и пр. са само част от авторските концепции на все повече училища и в България, в съзвучие със световните образователни тенденции.

Сдружение "Общество за култура и съпричастност ЩЪРКЕЛИТЕ",  в лицето на куклената актриса и режисьор Ивета Георгиева, проведе уъркшоп с деца, по време на който  бяха изработени кукли. Не стигна времето да разкажем историите с новите куклени герои, но ще има още уъркшопи, още кукли и още  измислени от децата приказки. Следете Детското онлайн списание "Щъркел".

Маргарита Друмева