Честито Рождество Христово!

Никой не знае дали точно 25 декември е денят, в който Божият Син се е родил в човешко тяло. Но това събитие поставило началото на ново летоброене, защото чрез него отново бил възстановен мирът между човека и Бога. Така всички хора, родени на тази земя, както и тези, които ще се родят, получили изключителното право отново да станат синове на Царя на цялата вселена.

 
Благодарение на Рождество Христово, всички ние имаме изключителния шанс да видим златната си същност, колко ценен, уникален и красив е човешкият живот, така, както е бил замислен от Твореца на живота. Отново имаме избор - да гледаме надолу, където светът се свлича, или да погледнем нагоре - към ярката звезда над Витлеем, където светът се вдига от вчерашните си руини. Каква велика надежда ни носи Рождество Христово!

Пожелаваме ви да носите тази надежда в сърцето си завинаги!

Честито рождество Христово и щастливи новогодишни празници! 

Екипът на сп. "Щъркел"


Рисунка: Илиана Димова