Честито Рождество Христово!

Днес целият християнски свят – над 2 милиарда човеци по цялата земя, празнуват раждането на Бог в тялото на едно малко беззащитно бебе. Родило се не в царския дворец и не в легълце, постлано с коприна - за пръв път бебето Исус отворило очи в бедна ясла за овце. И още в първите часове на неговия живот се случили толкова много изключителни събития, които не биха се случили, ако Исус беше едно обикновено човешко дете, родено в бедното семейство на дърводелеца Йосиф.

Когато трите влъхви дошли в Йерусалим, попитали жителите къде да намерят великия юдейски цар, който се родил в земите им. Целият град се смутил, а цар Ирод, който седял на трона си в двореца, се уплашил твърде много. Витлеемската звезда на небето довела при малкото бебе източните мъдреци, за да му поднесат даровете си – злато, както се полага да се дари цар, ливан – като кадило пред Бога, и смирна, като на смъртен човек.

Цар Ирод, който треперел от страх, че някой може да заеме трона му, не се поколебал да убие двамата си сина, тъста си и зет си. За да бъде сигурен, че роденият „велик цар“, за който говорели мъдреците, няма да го измести от престола, заповядал да бъдат избити всички деца, по-малки от две години, в околността на Витлеем. Така 14 000 деца били посечени пред очите на родителите им, а Йосиф и Мария успяли да опазят мъничкия Исус като заминали за Египет.

Този, който дойде да донесе радост и мир на земята, започна живота си с премного страдания и преследвания. Светът го посрещна с омраза, отхвърляне и убийства. А Бог даде за нас най-доброто, което има – Своя Син, да царува не в земното царство, но в царството на светлината, любовта и състраданието, които се раждат всеки път в сърцето ни, щом изговорим името на Исус Христос.

Честито Рождество Христово и нека да е светъл пътят ви!

Екипът на Социален проект „Щъркелите“