Арт школа в ЕСПА

Като партньор на "щъркелите" в проект "Ученическо онлайн списание "Щъркел", ЕСПА се включва в "щъркеловото ято" с арт школа, под ръководството на Руска Иванова. Всяка седмица ще представяме творчеството на изключително талантливите деца на ЕСПА, които не са просто художници, но и артисти, музиканти, поети, математици, спортисти... Фоайето на училището прилича на изложбена зала с отличията, които децата са донесли на ЕСПА през годините - категоричен знак за техния творчески устрем и осъществен потенциал.

Всяка сряда след обяд децата посещават творчески ателиета, съобразно техните предпочитания. Това е в съответствие със специалната авторска концепция, защитена в МОН. Така децата израстват с богата обща култура и самочувствие да отстояват идеите си.

Творческото сътрудничество на сп. "Щъркел" и ЕСПА започна в края на 2016 г., когато училището получи приз от сп. "Щъркел" за благотворителност. Всяка година децата рисуват изключително красиви картички, а с приходите от тяхната продажба бяха финансово подпомогнати децата от два дома за сираци в столицата.