Роди се дете

Екипът на Детско онлайн списание „Щъркел“ с огромна радост съобщава, че първата книга с детски творби, отличени в четирите издания на Международния конкурс „Роди се дете, Син ни се даде“, вече е факт. В нея участват 130 деца от 5 до 18-годишна възраст, от 7 държави със свои стихове, разкази, есета и прекрасни цветни рисунки, които превръщат изданието в пищно четиво, ангажиращо всичките ни сетива. Искрено се надяваме, че това е първата от поредица книги с уникално детско творчество, което заслужава да бъде представено пред широката общественост като доказателство за изключителния талант на българските деца – национално богатство и гордост!

„О, подари ли сте на света прозорец!“ – възкликна първият читател на книгата. Можем само да прибавим, че през прозореца на детската чиста душа светът изглежда кристален, подреден, вълнуващ, влюбен.

Книгата е отпечатана благодарение на Фондация „Библейска лига“, България и Асоциация „Емпирей“. Сърдечно благодарим за признанието и финансовата подкрепа!

Благодарим и на всички участници в нашите конкурси! До нови срещи в следващата книга и в поредното издание на Международния конкурс „Роди се дете, Син ни се даде“! Очакваме ви!

Поръчки за закупуване на книгата могат да се правят на тел.: 02 / 959 07 59 - Фондация "Библейска лига", България.